8 video's over Geldshop That Make You Cry

image

Tips voor geld lenen

Er zijn vanaf de WFT, economische crisis en de val van Dirk Scheringa’s DSB imperium veel veranderd wanneer het gaat om geld lenen.

Kon u voorheen onbeperkt geld lenen, bij de 1 nog meer dan bij de ander, tegenwoordig zijn geld lenen lastiger vervolgens ooit en gelden er strengere regels voor banken en financieel adviseurs wanneer het gaat om geld lenen aan consumenten.

Een lening brengen is lastiger geworden, echter er zijn ook goede redenen waarvoor u heus een lening zou moeten beheersen afsluiten. Denk betreffende u kopen van een nieuwe auto, kopen van inboedel na een scheiding, etc.

Hier beneden staat een aantal informatie die u kunnen assisteren bij het vinden betreffende een goede lening. Behandeling deze samen aan onze berekeningen. Vraag steevast meerdere offertes aan en vergelijk deze goed en kritisch.

Ga niet voor gemak

Aan comfort zit voordelig altijd dezelfde (te) hoge prijs.

Sluit geen lening af bij de verkrijging van de nieuwe auto, TV of wasmachine. U moet gaan er zeker van bestaan dat u dan te veel betaalt voor jouw lening. Ook rood staan op uw bankrekening, creditcard en kopen op afbetaling zijn doorgaans de duurste vormen van krediet, waarbij u soms tot 10% meer rente betaalt dan op een goedkope lening.

Zelf met zoek vertrekken naar beslist goedkope lening levert veelal meer op dan goed afdingen bij de verkrijging.

Geld lenen kost geld. Bereken zelve wat de kosten met een lening zijn, en vergelijk mogelijke leningen onderling.

Leen niet als jij spaargeld heeft

Een lening afsluiten indien u ook nog spaargeld heeft is bijna altijd onverstandig. U betaalt steevast meer rente voordat uw lening dan u krijgt op uw spaarrekening.

Alleen als jij (heel) kort geld wilt lenen kan het correct is om dit naast sparen te doen, ongetwijfeld als er opnamekosten ofwel een boete van toepassing is als u jouwe spaargeld wilt opnemen.

Pas op voor een lage rente

Beslist lage rente klinkt aantrekkelijk, maar is vaak een tijdelijke aanbieding. Informeer daarom goed of de lage rente een tijdelijke aanbieding is, en wat het rentetarief gaat Look at this website worden na de actieperiode.

Controleer de vergunning bij de AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt regelmatig voor illegale kredietaanbieders. Controleer daarom steeds (als de kredietaanbieder geen bekende bank is) of de kredietaanbieder een AFM-vergunning bezit.

Vergelijk aanbieders

Er zijn veel aanbieders van leningen. Naast alle banken zijn er eveneens gespecialiseerde geldverstrekkers.

Deze geldverstrekkers zijn vaak goedkoper dan uw thuisbank, of een andere grootbank. Doordat goedkope geldverstrekkers vaak werken via internet plus een minder grote interne overhead hebben, kunnen zij vaak goedkopere leningen aanbieden.

Maar onmiddellijk wel op. Niet allemaal aanbieders op internet is goed. Belangstelling altijd meerdere offertes op en vergelijk deze aan hulp met onze berekeningen.

Controleer de voorwaarden betreffende de lening

Controleer de voorwaarden van de aangeboden lening:

  • Wat is de leensom? Wanneer deze hoger is dan u heeft aangevraagd, wees dan alert met gekoppelde verzekeringen. Check tevens wanneer u het geleende geld ontvangt of kunt opnemen.
  • Hoe messcherp is de rente en kan deze wijzigen? Krijgt u dezelfde vaste rente of variabele rente? Staat de vaste rente gedurende de hele periode vast?
  • Bedenk datgene u bij een variabele rente dus nooit weet hoeveel de maandlasten in de toekomst zullen zijn.
  • Lost u af op de lening? Of betaalt u alleen rente betreffende de lening? Mag jij op elk moment (extra) aflossen of betaalt jij een boete bij vervroegd aflossen?
  • Welke boetes is er? Moet jij meer rente betalen als jullie te laat betaalt? Mag u op elk minuut (extra) aflossen of bepaling daar een boete bij?
  • Kan de looptijd betreffende de lening verkort of verlengd belanden?
  • Welke prijs dienen u betalen? Betaalt u voor de advisering of bemiddeling? Zijn er afsluitkosten?
  • Worden er ook verzekeringen afgesloten? Wat zijn de kosten en baten hiervan?

Is het mogelijk om de maandlasten blijven betalen?

Kunt u de maandlasten ook in de toekomst blijven betalen?

Verwacht jij wijzigingen in de nabije toekomst, houd alhier dan rekening mee betreffende het afsluiten van de lening. Gaat u binnenkort verhuizen? Is er een reële kans dat u werkloos wordt? Is er een kind op aankomst? Gaat één van jouwe kinderen binnenkort studeren en/of op kamers wonen? Bedenk in al deze situaties dat u dan maandelijks waarschijnlijk minder geld te besteden heeft.

U kunt soms dezelfde verzekering afsluiten om het risico af te dekken dat u de maandlasten niet meer kunt opbrengen in geval van werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden met uw partner. Bedenk ongetwijfeld dat dit vaak nogal kostbare verzekeringen zijn voordat wat u er voor terug krijgt.

Looptijd en categorie lening

Geld lenen kost geld. Leen daarom nooit langere dan noodzakelijk is. Kies voor dezelfde soort lening die past bij u doel waarom u leent.

Voor u kopen van een auto is een lening waarbij u maandelijks ook aflost een logische keuze. De auto wordt immers steeds minder waard. Zorg daarginds dan voor dat de lening ook steeds minder wordt, het liefst minimaal gelijk aflopend. Als u denkt dat de auto (nog) vijf jaar mee gaat, zorg dan datgene de lening binnen vijf jaar is afgelost.

Leent u vandaar u tijdelijk en kort extra geld nodig heeft, zorg later dat u snel kunt aflossen. Als uw nabije financiële toekomst onduidelijk is, zorg vervolgens vooral voor flexibiliteit. Valt het in de strijd tegen, dan moet gaan minder gaan aflossen, valt het mee, los vervolgens versneld af.

Rentevorm

Zijn de rente vast of variabel? En als deze vast is, is deze dan vast voor de gehele looptijd van de lening?

Onmiddellijk op met een kwasi instaprente. Deze vaak lage rente is vooral bedoeld om nieuwe klanten te werven. Na de actieperiode wordt de rente regelmatig flink hoger, op welke manier het voordeel vaak al vluchtig te niet wordt gedaan.

Op zich is een variabele rente of instaprente niet fout. Ongetwijfeld niet als u de flexibiliteit heeft vanwege de lening te inslikken aflossen of oversluiten. Later kan tijdelijk profiteren betreffende een lage rente kittig zijn. Maar mist de lening deze flexibiliteit juist dan op met een variabele rente of instaprente.

Dezelfde vaste rente geeft langduriger zekerheid over de kosten van de lening en alsof u die blijvend moet gaan opbrengen. U weet voorafgaand waar u aan toe bent.

Leen nooit teveel

Als jij wilt gezicht dat jij in de schuldsanering terecht komt, hetgeen zeker genkel pretje is, leen later nooit langduriger dan goed voor jij is. Er gerust niet indien de lening niet perse noodzakelijk is.

Als jij de termijnen (het maandbedrag) voor de lening – om welke reden vervolgens ook – niet langduriger kunt afbetalen, komt u in een neerwaartse spiraal terecht die van kwaad tot erger gaat.

Indien u onverhoopt toch in de problemen komen, zoek dan zojuist snel mogelijk hulp door de beschadiging te beperken. Een extra lening zijn dan nooit een uitkomst.

U moet gaan zelf berekenen wat jullie verantwoord maximaal kunt lenen volgens de normen betreffende de Nederlandse Vereniging betreffende Banken, opgesteld in samenwerking met het Ministerie met Financiën, de AFM plus enkele anderen.